AB’nin 430 Milyon Avroluk hibe fonunun kullanımında Akdeniz Üniversitesi katkısı

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin de yer aldığı 8 üniversiteden 28 akademisyenin katıldığı IPARD III Projesi Sektör Analiz Raporları, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği’nin “TA/2020/SER0002- Technical Assistance for Sectoral Analysis for Preparation of IPARD III Programme” projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sektör analiz raporları hazırlandı.

PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ PROF. DR. ÖZÇATALBAŞ YÜTÜRÜYOR

Türkiye genelinde Akdeniz, Çukurova, Ege, Gaziosmanpaşa, Fırat, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinde görev yapan 28 öğretim elemanının yer aldığı projenin koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş yaptı. Ülke genelindeki 28 öğretim elemanından oluşan projede Bitkisel Ürünlerin Depolanması İşlenmesi ve Paketlenmesi Sektörü Analizi çalışma grubu liderliğini Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Meyve, Sebze ve Diğer Bahçe Bitkileri Sektörü Analizi çalışma grubu liderliğini ise Prof. Dr. Handan Vuruş Akçaöz yaptı. Projede kıdemli araştırmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Doğan ve yardımcı araştırmacı olarak ise Arş. Gör. Miray Kalaycı olmak üzere Akdeniz Üniversitesi’nden 6 öğretim elemanı yer aldı.

ANALİZ RAPORLARI AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Akdeniz Üniversite öğretim üyeleri yöneticiliğinde hazırlanan sektör analiz raporları Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak kabul edildi. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 430 Milyon Avroluk fon 2021-2027 yılları arasındaki projelere hibe olarak verildi. Avrupa Birliği’nin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olarak işlev gören Avrupa Komisyonu (https://www.ab.gov.tr/avrupa-komisyonu_45629.html) katılım öncesi mali yardım aracı IPA’nın Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. IPARD Programının Yönetim Otoritesi görevini üstlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve önümüzdeki 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte olacak olan IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Aday ülkelerin tarım ve gıda sektöründe rekabet edebilirlik, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve kırsal alanların gelişimine yönelik amaçlara hizmet eden IPARD III Programı, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyuma da katkı sağlıyor.

GENİŞ KAPSAMLI PROGRAM

Türkiye’de 42 ilde uygulanan ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 430 Milyon Avro fon tahsis edilen IPARD III (2021-2027) Programında, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak olan hibe tutarı yaklaşık 555 Milyon Avro olacak. Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 Milyar Avroyu geçmesi bekleniyor. 8 üniversiteden 28 öğretim elemanını katkısıyla hazırlanana IPARD III Programı kapsamında;

M1- Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecektir.

M3- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecektir. M4- Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılarak destek verilecektir.... M5- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi – LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan Yerel Eylem Grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecektir

M6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecektir

M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecektir. M10- Danışmanlık Hizmetleri: Kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacaktır

IPARD III Programıyla birlikte hibe oranlarının artması, ürünlerin pazarlanmasına yönelik e-ticaret sitesi kurulumu ve yönetimi, yem bitkileri yetiştiriciliği, kamu altyapı yatırımları, tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmesi, yeni kurulacak Yerel Eylem Gruplarının önünün açılması, genç çiftçilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık gibi pek çok hususun yer alması ülkemizde halen uygulanmakta olan IPARD Programına olan talebin daha da artacağını göstermektedir.

Eklenme tarihi :7.12.2022 10:27:51
Son güncelleme : 7.12.2022 10:28:12